ΓΥΝΑΙΚΑ

"Θέλω να μείνουμε φίλοι". Αυτή η φράση συνοδεύει ένα μεγάλο ποσοστό χωρισμών, αλλά συνήθως επιτυχγάνεται στην πράξη σε αισθητά μικρότερο- πρόκειται για μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και συναισθηματικά επίφοβη.